MUDr. Janka Khawajová

ambulancia praktického lekára

Kráľovská 256/1
909 01 Skalica
Firemný telefón: +421 34 664 5020
IČO: 47481889
DIČ: 2023925761Čo je u nás aktuálne?

Návšteva ambulancie iba po vopred dohodnutom telefonickom dohovore a iba s ochrannými prvkami.


Prijímame nových pacientov podľa rajonizácie.

Informácie o ordinácii MUDr. Janka Khawajová

Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Janka Khawajova

 

Ambulancia poskytuje nasledovné výkony:

- diagnostika, liečba a prevencia

- predpisovanie liekov

- vystavovanie dokladov o práceneschopnosti

- očkovanie

- odbery

- závodné preventívne prehliadky

- zabezpečovanie nadväznosti liečby na špecializované pracoviská

- poradenstvo

- CRP (odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-či sú potrebné antibiotiká)

- preventívne prehliadky

 

Viac informácií o výkonoch Vám poskytne MUDr. Janka Khawajova priamo v ordinácii.

 

 

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Janka Khawajová - všeobecný lekár

Khawajová s.r.o.

Hurbanova 1144/24

909 01  Skalica

Ambulancia: Kráľovská 256/1, 909 01  Skalica

 

Cena za služby MUDr. Janka Khawajová

Cenník zdravotníckych výkonov,

ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej  a právnickej osoby v súlade so Zák.č.576/2004 Z.z. O zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Zák.č.578/2004 Z.z. O poskytovateľoch v znení neskorších predpisov, Zák.č.577/2004 Z.z. O rozsahu zdravotnej strostlivosti uhrádzaného na zaklade verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej strostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov v znení neskorších predpisov a podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.a Zákona o cenách č.18/1996 Z.z.v znení neskorších predpisov.

 

 Výkon

 EUR

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

 13,00 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  pre držanie  a nosenie zbraní, zbrojného pasu

 20,00 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí

 10,00 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti před nástupm na špecializačný kurz

 13,00 
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)  3,00 
 opakované  vystavenie potvrdenia spôsobilosti na štúdium  3,00 
 vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie  10,00

 vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom zamestnania

 13,00 
 vystevenie zdravotného preukazu  10,00 
 vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, výpisov zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť  10,00 
 administratívne potvrdenie o neprítomnosti v zamestnaní, škole  1,00 

 aplikácia  očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, u nepoistených osôb, atď.  

 2,00 
 vystavenie lekárskeho nálezu do 24 hodín od vyžiadania 10,00 
 Potvrdenie pracovnej neschopnosti občana v hmotnej núdzi I.  1,00 
 Potvrdenie pracovnej neschopnosti občana v hmotnej núdzi II.  3,00 

 poplatok za prednostné objednanie na vyšetrenie, na základe súhlasu VÚC

 5,00 

 tento cenník  je platný od  1. 4. 2013

Kde nás nájdete?